Vše o nákupu

Tyto obchodní podmínky

platí pro nákup v internetovém obchodě mekkesklo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Provozovatelem internetového obchodu

Kenex s.r.o., mekkesklo.cz

Husitská 75/25, Praha 3, 130 00.

IČO – DIČ: CZ 27242692, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka č. 107075

 

Fakturace

Platba dobírkou:   Zákazník platí za objednané zboží v den předání zásilky přímo na místě sjednanému dopravci.

Platba hotově:       Zákazník má možnost vyzvednutí zásilky přímo v naší kamenné prodejně, zde platí hotově.

Platba kartou:       Zákazník má možnost vyzvednutí zásilky přímo v naší kamenné prodejně, zde platí kartou.

Platba převodem: Zákazníkovi je odeslána zásilka v momentě doručení platby na náš účet nebo potvrzení o převodu.

Platba převodem se splatností "Na Fakturu":  Zákazníkovi je odeslána zasilka s domluvenou splatností, zákazník platí převodem. Pouze po domluvě s administrátorem !

 

Odběrná místa

Odběrná místa slouží pouze k vyzvednutí zásilky odeslané z centrálního skladu. Objednávky dopravujeme na odběrná místa do dvou pracovních dnů. Balík je zde předán zabalený.

 

Upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení za každý započatý den po splatnosti, a to ve výši 0,5% z celkové fakturované částky !

Zboží je majetkem firmy Kenex s.r.o. do té doby, než zákazník řádně a včas uhradí celou sumu z faktury, která mu byla vystavena !Záruční podmínky

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží; které bylo zakoupeno u Kenex s.r.o.; projevila se na něm závada a vztahuje se na něj záruční lhůta. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu na straně poskytovatele signálu či provozovatele vysílání spočívající například ve změně programové skladby; struktuře a počtu přijímaných stanic; ukončení či přerušení vysílání; změna v příjmu signálu; změně kódovacích přístupů. Prodávající nezaručuje; že provozovatel vysílání nezruší; nezmění; neukončí vysílání; tento postup není na trhu neobvyklý a není důvodem reklamace. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců; pouze u výrobků vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lhůta 6 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem; krátkodobě používané; nekompletní; rozbalené; použité pro prezentaci.....) může být záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku prodeje.


Způsob uplatnění reklamace

Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží na náklady zákazníka do sídla prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení zboží; kopií nebo originálem dokladu o koupi (faktury). Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem; špínou; atd. Zákazník má právo na bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit; bude zboží opraveno. Pokud u zboží nelze vadu odstranit; pak je prodávající oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za nové zboží se stejnými nebo lepšími parametry. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží. V případě výskytu 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem.
 

Převzetí poškozené zásilky poslané kurýrní službou (GEIS, Zásilkovna apod.)

V ojedinělých případech se stane, že zásilka posílaná kurýrní službou (DPD, PPL apod.) je poškozená. Poškozením se myslí fyzická deformace přístroje - ohnutý kryt, promáčknutý kryt nebo krabice apod.
Každý zákazník je povinen přímo na místě a při předání zásilky od dopravce balík zkontrolovat. Pokud je zásilka na pohled poškozená, je potřeba balík otevřít a s dopravcem sepsat "škodní protokol", reklamace se v tomto případě podává přímo k přepravní firmě.
Pokud zákazník zásilku převezme a doma zjistí, že je balík poškozen doporučujeme neprodleně kontaktovat přepravní společnost, vyžádat si kontakt na řidiče a po domluvě sepsat "škodní protokol". Reklamace, která bude poškozená při přepravě a odeslána na adresu naší firmy nebude uznána a bude vrácena zákazníkovi.

 
Odmítnutí reklamace

Reklamace zboží nebude uznána: vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží odstraněním štítků se sériovými čísly, vada vznikla neodbornou instalací, zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití (včetně užití jiného než doporučeného dekodéru či dekódovacího CI modulu) zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly, zboží bylo nadměrně zatěžováno, zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN, reklamace byla provedena v rozporu s článkem 3. reklamačního řádu. Neoprávněná reklamace: Pokud byla reklamace neoprávněná servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci; logistiku; dohledání potřebných údajů; testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně; nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží; které je předmětem reklamace vydáno kupujícímu.Nevyzvednutí expedované objednávky

Pokud zákazník potvrdí objednávku na našem e-shopu a následně si koupi daného produktu rozmyslí nebo z nějakého jiného důvodu bude chtít objednávku stornovat, tak je to samozřejmě možné telefonicky (doporučujeme) nebo emailem. Pokud zákazník zruší objednávku až po té, kdy jsme zásilku vyexpedovali, tak už není šance akci vrátit zpět, tudíž je zákazník povinen zásilku převzít nebo zaplatit prodejci náklady spojené s odesláním (121,- Kč PPL, 81,- Kč Zásilkovna, 150,-Kč ČP), v opačném případě může být tato suma vymáhána.
 

 

Vrácení zboží

Vážení zákazníci, na základě zákona 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) máte právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží, resp. máte právo nám zboží do 14 dnů vrátit a my Vám vrátíme finanční částku, kterou jste za zboží zaplatili. V případě vrácení zboží,které neodpovídá původnímu stavu, zákazníkem a následného vystavení dobropisu (vrácení peněz) si účtujeme 99,- Kč s DPH za přebalení a očištění výrobku tzv. repase a režijní náklady s tím spojené.

Na základě zákona 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) má kupující právo od smlouvy o koupi zboží odstoupit 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil a to oproti podepsaní dobropisu, který vystaví prodávající a zašle kupujícímu emailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu, nejlépe s vráceným zbožím. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Způsob, jakým mají být peníze vráceny si určí kupující (převodem na účet nebo osobním odběrem). V 14 denní lhůtě má kupující samozřejmě také právo požádat o výměnu zboží za jiné, pokud mu nevyhovovala velikost, barva, druh zboží apod.

Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží nejprve prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na nejvyhovujícím způsobu uplatnění záruky vrácení peněz (způsob vrácení zboží – pošta, dopravce, osobně; způsob vrácení peněz – převod, složenka atd.)


Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem:

» na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
» na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
» na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
» na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
» na dodávku novin, periodik a časopisů
» spočívajících ve hře nebo loteriiAby bylo vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:

» Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musím být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.
» Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

Můžeme Vám také zavolat

Odeslat


Ваши данные в безопасности и не
будут передаваться третьим лицам

+